top of page

מדריך חינם קצר להרמת התדר להרגיש איזון ושליטה בחיים

מה זה תדר-100.jpg

לאחר מילוי הפרטים 
תקבלי לינק להוריד את הקובץ בעמוד זה

להורדת הקובץ לחצי כאן

במדריך   

✅ מה זה תדר ורגש

✅ רשימת הצהרות - אפרמציות

✅ תרגיל גלגל המיקוד שלי

✅ הצהרות חיוביות - תרגיל

✅ דף עבודה - האני שלי וסובב לי

הצהרות-100.jpg
דפי הכוונה- מכשפה-100.jpg
bottom of page